<< Nazaj na seznam objav
23/10/2023
Vključujoča šola, vključujoč fizični prostor

Vključujoča šola, vključujoč fizični prostor je triletna razvojna naloga, ki jo vodi in izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Vanjo smo vključene: Eva Pušenjak, Tatjana Diaci, Andreja Mutec, Ksenija Pišljar, Mojca Fernandez Bezamovski in Sonja Bregar Mazzini.
V razvojni nalogi bo poudarek na medsebojnem povezovanju strokovnih delavk pri skupnem razvijanju pedagoške prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter spodbujanje optimalnega razvoja posameznika. 
Tim učiteljic v razvojni nalogi bo  v učni proces vključeval učence  tako, da bo spodbujal njihovo aktivno vlogo pri učenju, jih vključeval v sooblikovanje učnega procesa, jim omogočal medvrstniško sodelovalno učenje ter sooblikovanje fizičnega učnega prostora.

Cilji razvojne naloge:


• Uvajanje spremembe na področju učenja in poučevanja: spodbujanje samostojnosti in samoiniciativnosti učencev, zagotavljanje ustrezno zahtevnih izzivov in dejavnosti, uveljavljanje izkustvenega učenja z odkrivanjem in raziskovanjem ter ozaveščanje pomena in uravnavanja čustev za učinkovito učenje.


• Poudarjanje pomena fizičnega, socialnega, izvenšolskega, vseživljenjskega, družbenega in sodelovalnega učenja.


• Zavzemanje za spremembe na ravni mišljenja, čustvovanja in delovanja učiteljev, ravnateljev, učencev in staršev.


• Posamezniku pomagati najti svoj prostor v svetu, ki ga uči kakovostno živeti in sobivati z drugimi.


• Razvijanje šolske prakse, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnostmi, … učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka)


• Spodbujanje medsebojnega sodelovanja ter s tem izboljšanje motivacije učencev (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.


• Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili varne, sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

 

Digitranji učitelj

OŠ Dobrova se je vključila v triletni inovativni projekt Digitrajni učitelj, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti.

Več o projektu na https://digitrajni.si/