Zgodovina šole

Želja po znanju in po širjenju le-tega je 160 let nazaj privedla do prve oblike šolstva na Dobrovi. V tem času se je zgodilo marsikaj in tudi šolska kronika nam razkriva bogato zgodovino.

Leta 1845 je župnik Jožef Pokljukar, ki je služboval na Dobrovi, prezidal mežnarijo za šolo. Prvi je začel poučevati kaplan Matevž Milharčič. Učni predmeti so bili: verouk, poznavanje črk, črkovanje, branje, pisanje in računstvo. Za njim so poučevali še kaplan Lovrenc Lavtižar, prvi svetni učitelj Andrej Praprotnik in Vincenc Levstek.

Šola je bila zaradi konkordata med avstoogrsko državo in cerkvijo podrejena cerkvi. Leta 1869 pa se je z novim šolskim zakonom uvedla splošna šolska obveznost in šola se je ločila od cerkve.

spsola

1913. leta se je pričelo zidati novo šolsko poslopje, danes tako imenovana SPODNJA ŠOLA. Pouk v njej se je začel 23. februarja 1915. Takrat je bil šolski voditelj Dominik Bric. V času prve svetovne vojne je bil pouk nereden. Nekaj časa je bila v šolskem poslopju tudi vojna bolnica.

Po koncu druge svetovne vojne se je življenje, sicer popolnoma spremenjeno, spet počasi ustalilo. Število oddelkov na šoli se je spreminjalo. V 60. letih so imeli učenci na voljo različne krožke, uvedena je bila tudi mlečna kuhinja. Na šoli je potekala tudi šola za odrasle.

Leta 1965 so pri šoli odprli tudi oddelke za predšolske otroke: skupina malčkov, sredinčkov in predšolskih otrok.

 zgsola

 

Program na šoli je postajal iz leta v leto bolj pester in bogat, zato so šolski prostori postali pretesni. Slavnostna otvoritev nove šole, tako imenovane ZGORNJE ŠOLE, je bila septembra 1974. Nova šola je bila namenjena učencem od 4. do 8. razreda. Hkrati z gradnjo nove šole so potekala tudi obnovitvena dela na stari šoli za potrebe vrtca in šole od 1. do 3. razreda.

Od leta 1961 do leta 2002 so bili na šoli naslednji ravnatelji in ravnateljice: g. Franc Malovrh, ga. Hedvika Lešnik, ga. Vilma Snoj, g. Jožef Leskovec, g. Marjan Rode, ga. Damjana Mancini in ga. Nives Počkar.

 

Šola iz_zraka

 

12. septembra 2005 je bil položen temeljni kamen za gradnjo prizidka k šoli in obnovo starega dela šole. Čez dobro leto, natančneje 14.10.2006 je bila otvoritev nove šole in prizidka.

Slavnostna otvoritev športne dvorane je bila 23.10.2009.