Organi šole

Ustanovitelj šole je Občina Dobrova-Polhov Gradec.

Šola je javni zavod, katerega sestavni del je tudi vrtec. Učenci obiskujejo pouk v prostorih šole. Tu je tudi uprava zavoda. Zavod upravljata ravnatelj in svet šole.

 

Svet šole ima štiriletni mandat. Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Marija Šenk, Nataša Peljhan, Urška Andrašič),
  • pet predstavnikov šole (Karin Armič, Sandra Starešinič, Polona Kolenc, Doroteja Logar, Valerija Božič) in
  • trije predstavniki staršev (Mojca Krušič, Sabina Oven, Andreja Susič).

 

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • strokovni aktivi in razredniki.