Zdravstveno varstvo

jonas_salk_s

Šola skupaj s starši in lokalno skupnostjo zagotavlja predšolskim otrokom in učencem zdrav in normalen psihofizični razvoj ob strokovni pomoči zdravstvene in zobozdravstvene službe. Sestavni del delovnega načrta šole je tudi zdravstveni in zobozdravstveni načrt, ki obsega konkretne naloge in ukrepe šole za ohranitev in utrditev zdravja in varovanje življenja otrok. Obsega naloge, ki so v zvezi s sistematičnimi zdravstvenimi in zobozdravstvenimi pregledi učencev ter cepljenji.

PROGRAM: - 1. razred: Sistematski pregled, cepljenje – 3 doze proti Hepatitisu B in morebitna zamujena predhodna cepljenja - 3. razred: Sistematski pregled in cepljenje proti Davici, Tetanusu, Pertusisu. - 6. razred: Sistematski pregled in neobvezno cepljenje deklet proti okužbi s humanim papiloma virusa (HPV), ter pregled sluha. - 8. razred: Sistematski pregled, laboratorijski pregled krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah. Referata za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo izvajata tudi predavanja za učence in starše, vključujeta pa se tudi v pripravo naravoslovnih dni.

zobozdravnik

Vsi delavci šole se vključujejo v naslednje akcije:

  • preprečevanje ušivosti,
  • izvajanje vseh higienskih ukrepov za preprečevanje zlatenice in drugih nalezljivih bolezni,
  • skrb za preprečevanje nesreč in nezgod pri učencih,
  • učenci 8. razredov obiščejo Zavod za zaposlovanje − poklicna orientacija.

Če pride v šoli do telesne poškodbe učenca, poskrbi prisotni učitelj za prvo pomoč oz. priskrbi zdravniško pomoč. O poškodbi ter okoliščinah, zaradi katerih je poškodba nastala, napiše učitelj zapisnik ter ga odda psihologinji.

Vse organizacijske posle v zvezi z zdravstvenimi pregledi in cepljenji opravi svetovalna delavka Petra Prevec.