Nacionalno preverjanje znanja

npz

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se izvede praviloma v mesecu maju. Minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju določi datume za izvedbo NPZ ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto. Tretji predmet za učence 9. razreda je na OŠ Dobrova tuji jezik - angleščina

 

Koledar izvedbe NPZ: