Varstvo vozačev

jv

Za učence 2. in 3. razreda je organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.20 do 8.20 ure v prostorih I. triade. Za učence 4. - 9. razreda je organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.20 do 8.20 ure v garderobi II. in III. triade.