Jedilnik in prijava/odjava prehrane

DOBER TEK!
jedilnik2

Prijava na prehrano Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku ali poslovnemu sekretarju. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane in v publikaciji. Čas in način odjave posameznega obroka
 
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure po mobilnem telefonu z odzivnikom številka 051-633-433 ali preko eAsistenta za starše (zavihek "Prehrana") ali na e-pošto prehrana@osdobrova.si (kontakt - Anita Pirnat Lampret).
Učenec lahko po vrnitvi k pouku ponovno prične prejemati naročene obroke z dnem, ki so ga njegovi starši predhodno že pri odjavi sporočili. Če tega niso storili pri odjavi, pa lahko prijavo starši opravijo osebno ali po telefonu (051-633-433).
Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, oddajo razredniku ali poslovnemu sekretarju odjavo prehrane za nedoločen čas. Odjava prehrane prične veljati z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo, oz. prvi dan po prejemu odjave.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.