Subvencioniranje

S 1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je uvedla novost pri subvencijah kosil v osnovnih šolah.

Subvencija za malico

Polna subvencije za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 80 centov. Ta cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je določilo ministrstvo.

Subvencija za kosilo

Subvencija za kosilo v celoti pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto mesečne plače (prvi, drugi in tretji dohodkovni razred).

Kako do subvencije?

Starši, ki želijo uveljavljati subvencijo za šolsko prehrano, morajo prijaviti otroka na prehrano. To običajno storijo na posebnem obrazcu na šoli ali s prijavo preko e-Asistenta, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Lahko pa otroka prijavijo na prehrano tudi med šolskim letom.

Šola nato sama pridobi podatke ali je otrok upravičen do subvencije in v kakšni višini. Staršem tako ni potrebno oddajati posebne vloge na Center za socialno delo, razen v primeru, da nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku.  V tem primeru morajo starši na pristojni center vložiti Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila. Starši naj bodo torej pozorni na to, da pravočasno uveljavljajo oziroma podaljšajo pravico do otroškega dodatka.