Svet staršev

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica sveta staršev je gospa Špela Oseli, namestnica je gospa Mateja Trojanšek Jerkovič.

Svet staršev in Svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08,58/09 in spremembe).

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (66. člen) in Pravila delovanja sveta staršev.

 

Seja Sveta staršev, 25. 5. 2022

 

Seja Sveta staršev, 28. 2. 2022

 

Seja Sveta staršev, 22. 9. 2021

 

Seja Sveta staršev 25. 5. 2021

 

Seja odpora staršev vrtčevskih otrok, 3. 5. 2021

 

Korespondenčna seja Sveta staršev 29. 3. 2021

 

Izredni sestanek odbora staršev vrtčevskih otrok, 12. 10. 2021

 

Seja Sveta staršev, 22. 9, 2021

 

Seja Sveta staršev, 28. 9. 2021

 

Seja Sveta staršev, 1. 6. 2020

 

Seja Sveta staršev, 24. 2. 2020