Zagotavljanje kakovosti

Na OŠ Dobrova ugotavljamo in zagotavljamo kakovost s samoevalvacijo, katere namen je izboljšati učenje in poučevanje. Šola je s termi članicami razvojnega tima vključena v Mreženje za kakovost šol in vrtcev, ki jo vodi Šola za ravnatelje. Namen srečanj in usposabljanj je krepitev razvojnega načrtovanja, spremljanje, vrednotenje in izboljševanje kakovosti šole, prav tako pa prenos dobrih praks drugih šol v lastno prakso. Tim je vsebine usposabljanja prenašal na strokovne delavke in delavce šole. Osnovni cilj našega delovanja je trajno zagotavljati kakovost na področjih, za katere menimo, da jih učenci, ki po devetletnem šolanju zapustijo našo šolo, obvladajo.

 

Dokumenti:

Razvojni načrt

Samoevalvacijsko poročilo

Akcijski načrt izboljšav