Izbirni predmeti

Začenjamo z izborom obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto do 22. 4. 2024.

Opisi so na spletni strani šole, zavihek ZA UČENCE - INFORMACIJE - IZBIRNI PREDMETI.  Na vrh seznama prenesite predmete, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval, rangirajte vse.

Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama.

V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še tretjo uro izbirnih predmetov in se s tem strinjate, ali če bo vaš otrok oproščen obiskovanja (zaradi obiskovanja javno veljavne glasbene šole), označite ustrezno možnost na desni strani. Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja izbirnih predmetov vpišite v komentar (katero javno veljavno glasbeno šolo obiskuje).

Za kakršnokoli informacijo naj se učenci obrnejo na pomočnico ravnateljice.

 

Dokumenti: