<< Nazaj na seznam objav
13/08/2015
Neobvezni izbirni predmeti

neobvezni

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) je bila šola s šolskim letom 2014/15 učencem dolžna ponudi neobvezne izbirne predmete. Šola mora učencem ponuditi pouk tujega jezika, lahko pa ponudi tudi druge neobvezne izbirne predmete.  Učenci 4., 5. in 6. razreda se lahko prostovoljno vključijo  v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, računalništva, športa, umetnosti in tehnike.  Pouk drugega tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, pouk računalništva, športa, umetnosti in tehnike pa eno uro tedensko, s tem da so možne tudi blok ure. Pouk poteka izven rednega urnika oddelka, predvidoma 6. ali 7. uro oziroma v preduri. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

POMEMBNO: Neobvezni izbirni predmeti so možnost, da se otrok vključi v predmet, ki ga zanima in bo v njem z veseljem sodeloval. Obiskovanje pouka neobveznega izbirnega predmeta je obvezno, ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in je vpisana v spričevalo. Izpis med šolskim letom ni mogoč. Če ste se odločili za obiskovanje enega ali dveh predmetov, to obkljukate. Če učenec ne bo obiskoval neobveznega izbirnega predmeta, prosimo, da tudi to označite.

Skupine moramo formirati v skladu z določenimi normativi, kar pomeni, da je v skupini  lahko največ 28 učencev, najmanj pa 12 učencev. Pri oblikovanju skupin v največji meri skušamo upoštevati želje učencev,  izvajamo pa tiste izbirne predmete, za katere je največ prijav. Skupine so sestavljene iz učencev 4., 5. in 6. razreda. 

 

Dokument:

Neobvezni izbirni predmeti v 4.,  5. in 6. ratredu