<< Nazaj na seznam objav
15/08/2012
Šola svetuje

šola svetuje

 • Redno sodelujte z razrednikom vašega otroka.
 • Redno obiskujte govorilne ure in roditeljske sestanke.
 • Sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske potrebščine in dovolj časa za učenje.
 • Pomagajte mu razvijati delovne in učne navade in razporediti čas za učenje in zabavo.
 • Poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan.
 • Bodite razumevajoči, če se bo otrok kdaj znašel v težavah, in veselite se z njim vsakega napredka.
 • Vzpodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa in ga odvračajte od brezciljnega pohajanja.
 • Če otrok naleti na učne težave, mu pomagajte, da se začne z njimi aktivno spopadati (bodite gonilna sila).
 • Poskrbite, da bo redno obiskoval dopolnilni pouk ali druge oblike pomoči, ki jih v sklopu svojega delovnega načrta ponuja šola.
 • Pri izbiri interesnih dejavnosti mu pomagajte poiskati njemu najbolj ustrezne. Svetujemo, da jih ne izbere preveč.
 • Spremljajte otrokove aktivnosti v prostem času.
 • Ko naletite na probleme (neuspeh, učne težave, osebne stiske, občutki nemoči, odločitve o nadaljnjem šolanju...), se posvetujte z razrednikom ali šolsko svetovalno službo.
 • Poskrbite, da bo obnašanje vašega otroka v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev in Hišnim redom šole.

 

VSI ODRASLI SO BILI NAJPREJ OTROCI ... TODA LE REDKI SE TEGA SPOMNIJO.

facs_bully