<< Nazaj na seznam objav
13/08/2012
Podaljšano bivanje

podaljsano bivanje

Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa OŠ (20.člen ZOŠ). Delo v podaljšanem bivanju poteka po urniku vsak dan med 12.10 in 16.30 uro, vanj pa so vključeni učenci od 1.-5. razreda. V tem času se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri umetniških, kulturnih in športnih dejavnostih. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno.

Telefon v oddelku podaljšanega bivanja: 031 285 513 (od 13. ure dalje)

Urnik dela v OPB:

PRIHOD UČITELJA IN KOSILO od 11.45 do 12.15 V tem času otroci končajo delo, če ga niso pri pouku. Pospravijo razred, se igrajo, barvajo, rišejo, rešujejo zabavne naloge, zgibajo, se pogovarjajo, obiščejo knjižnico. Pred kosilom pridobivajo higienske navade, z umivanjem rok, pri jedi pa se učijo primernega obnašanja, pravilno uporabo pribora in kulturnega prehranjevanja. Razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja. Navajajo se tudi na to,da vzamejo toliko hrane kot je potrebujejo, ter se navajajo na vse ponujene jedi.

SPROSTITVENA DEJAVNOST od 12.15 do 13.30 V tem času se učenci telesno in duševno sprostijo. Spoznavajo sebe in druge, ter se učijo sprejemati in ceniti drugačnost. Zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, igri in socialnih stikih. V različnih situacijah utrjujejo svoje znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme ter razvijajo domišljijo.

SAMOSTOJNO UČENJE od 13.30 do 14.15 V tem času učenci pišejo domače naloge in se navajajo na redno, samostojno opravljanje šolskih obveznosti. Utrjujejo pridobljeno znanje, naučijo se nuditi pomoč sošolcem ali jo poiskati, učijo se uporabljati različne vire znanja.(knjižnica, internet, članki...) Po končanem delu pa znajo svoje rezultate interpretirati, razumeti napake in jih tudi odpraviti. Za pisanje domačih nalog je po konceptu predvidenih 45 min. Nekateri učenci ne uspejo dokončati svojega dela v času PB, zato prosimo starše da svojim otrokom vsak dan pregledajo torbe in naloge.

POPOLDANSKA MALICA IN ODMOR od 14.15 do 14.30 V tem času učenci pojedo popoldansko malico.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA od 14.30 do 15.40 V tem času 2-3 krat tedensko(odvisno od intenzivnosti dela pri pouku) potekajo ustvarjalne, likovne, glasbene, dramske in športne dejavnosti, ki se navezujejo na aktivnosti pri pouku. Učenci si skozi različna ustvarjalna področja pridobivajo nove spretnosti in navade, učijo se izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na interese, hkrati se učijo usklajevati mnenja in sprejemati različne vloge v skupini. Vedno se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela.

ZDRUŽEVANJE ODDELKOV IN POPOLDANSKO VARSTVO od 15.40 do 16.30 Po 15.40 uri se oddelki združujejo. Dežurno varstvo poteka do 16.30 ure. Če je vreme lepo so učenci na prostem, sicer so v telovadnici ali igralnici.

Učenci lahko odidejo iz podaljšanega bivanja v odmorih, to je ob 13.50, ob 14.40 in od 15.30 dalje kadarkoli. Med urami podaljšanega bivanja ni možno odhajanje, ker se s tem močno moti delo v oddelku. To ne velja  za učence 1. razredov.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Učencem, ki so vključeni v podaljšano bivanje, predlagamo, da se zaradi preobremenjenosti vključijo le v eno interesno dejavnost.

UČENCI VOZAČI od 1. do 5. razreda so ravno tako vključeni v podaljšano bivanje do odhoda njihovega avtobusa.