<< Nazaj na seznam objav
25/10/2015
Šolska skupnost

skupnost

Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je Ksenija Pišljar. Šolska skupnost izvaja naslednje naloge: - zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn. - spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; - opozarja na kršitve le teh; - organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu, časopisu, biltenu ipd.; - načrtuje in organizira skupne akcije; - predlaga izboljšave bivalnega okolja; - oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; - opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. Zapisniki s sestankov šolske skupnosti - šolsko leto 2017/2018:

 

Utrinki s šolske skupnosti v šolskem letu 2017/2018: