<< Nazaj na seznam objav
18/10/2023
Obisk predsednika ustavnega sodišča na OŠ Dobrova

Na naši šoli nas je 17. 1. 2023 obiskal predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto. Srečal se je z našimi devetošolci in jim predstavil vlogo prava. Razpravljal je z njimi o različnih vidikih prava, človekovih pravicah in vlogi sodišč.

Namen je pristojnosti in delo Ustavnega sodišča dodatno predstaviti in približati različnim javnostim, tudi mlajšim. Ne glede na to, da so nekatere vsebine s področja Ustave Republike Slovenije, še posebej pa tudi pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sicer že predstavljene tekom šolskega procesa, je namen pobude za obisk osnovnih šol in izvedbo pogovora z osnovnošolci slednjim omogočiti posebno izkušnjo.

Ustavno sodišče poleg svojega primarnega poslanstva pozornost namenja tudi aktivnostim, s katerimi skuša predstaviti Ustavo in različne vidike ustavnosti ter dodatno predstaviti tudi svoje delo in pristojnosti. Med te aktivnosti sodi tudi pobuda za obisk osnovnih šol širom Slovenije in obenem izvedbo razprave z učenci zadnje triade, predvsem v okviru predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika, o Ustavi, različnih vidikih ustavnosti in vlogi prava. Na oblikovanje te pobude je dodatno vplivalo dejstvo, da Ustavno sodišče nima prostorskih in drugih možnosti, da bi tovrstne obiske osnovnih šol lahko gostilo na svojem sedežu v Ljubljani.

Ravnateljica Sonja Bregar Mazzini je pobudo Ustavnega sodišča za obisk šole in pogovor z učenci pozdravili kot zelo dobrodošlo, poučno in primer dobre prakse. Tudi učenci so obisk vzeli dovolj resno in so pokazali, da znajo poslušati in sodelovati v pogovoru. Ura obiska je hitro minila in nova izkušnja je bila za vse dobrodošla.