<< Nazaj na seznam dogodkov
14/08/2012
Svet staršev

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. 

Svet staršev in Svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08,58/09 in spremembe).

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (66. člen) in Pravila delovanja sveta staršev.

POSLOVNIK

Poslovnik sveta staršev

Dopolnitev poslovnika sveta staršev

Seja Sveta staršev, 25. 5. 2022

 

Seja Sveta staršev, 28. 2. 2022

 

Seja Sveta staršev, 22. 9. 2021

 

Seja Sveta staršev 25. 5. 2021

 

Seja odpora staršev vrtčevskih otrok, 3. 5. 2021

 

Korespondenčna seja Sveta staršev 29. 3. 2021

 

Izredni sestanek odbora staršev vrtčevskih otrok, 12. 10. 2021

 

Seja Sveta staršev, 22. 9, 2021

 

Seja Sveta staršev, 28. 9. 2021

 

Seja Sveta staršev, 1. 6. 2020

 

Seja Sveta staršev, 24. 2. 2020

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 14.08.2012
Datum konca dogodka: 14.08.2012