<< Nazaj na seznam dogodkov
13/08/2012
Dodatni in dopolnilni pouk

dodatni

DODATNI POUK

Namenjen je učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatni pouk je za učence prostovoljen in poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

 

DOPOLNILNI POUK

Pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.

Oblika izvajanja je intenzivna razlaga, utrjevanje ali posvetovalna, kjer učenec seznani učitelja o rezultatih svojega dela in morebitnim nerazumevanju določene snovi.

Učitelj učenca usmeri na bistvo posamezne naloge in učenec nato nadaljuje samostojno.
Neobiskovanje dopolnilnega pouka onemogoča dodatno učiteljevo pomoč otroku, ki tako pomoč nujno potrebuje.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

ISP je namenjen na eni strani učencem, ki potrebujejo še polj poglobljeno pomoč (ISP-Š), na drugi strani pa učencem, ki so vedoželjni ali nadarjeni in si želijo nekaj več na posameznih področjih (ISP-N). Izvajajo jo učitelji po urniku, ki je znan v septembru.

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 13.08.2012
Datum konca dogodka: 13.08.2012