<< Nazaj na seznam dogodkov
22/07/2012
Mediacija

 

mediacija

ŠOLSKE MEDIATORKE:

 • Katarina Rožmanec
 • Dominika Petač
 • Mojca Gregorin

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je proces, v katerem sta udeležena vsaj dva, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta ali spora in ki sta pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen in produktiven način, pri čemer jima pomaga tretja oseba (mediator) z različnimi tehnikami, veščinami in znanji.

Udeleženca se tekom procesa pogovorita in ugotovita, kje so točke njunega spora, si izmenjata stališča, izrazita svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušata najti rešitev, ki bo ustrezala obema. Na ta način sama prevzameta odgovornost za razrešitev nastalega konflikta. Mediacija ima moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja, ali pa pomaga, da odnos zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše.

1. Konflikt, spor, nesoglasje

 

 

 

 

2. Pogovor, poslušanje

 

 

 

 

 

3. Iskanje možnih rešitev

4. Skupna rešitev, MEDIACIJSKI DOGOVOR

4  

TEMELJNA NAČELA MEDIACIJE:

 • prostovoljnost
 • zaupnost
 • sodelovanje tretje osebe (mediator)
 • nevtralnost mediatorja
 • samoodgovornost
 • informiranost/odprtost
 • moč udeležencev
 • sporazumna rešitev

ZAKAJ JE MEDIACIJA LAHKO DOBRA REŠITEV?

 • ker odnos med dvema osebama v sporu ni tekmovalen, temveč sodelujoč,
 • ker nosita odgovornost za rešitev oz. izid vpleteni strani sami,
 • ker osebi, ki imata konflikt, sami odločata, kaj, kdaj, kako, do kje, na kakšen način se bosta dogovorili oz. rešili konflikt (ni potrebe po dovoljenju s strani staršev),
 • ker je fokus obrnjen na prihodnost (kako bosta rešila),
 • ker je osebama dana popolna svoboda izbire,
 • ker je razmerje moči uravnoteženo (za to skrbi mediator),
 • ker osebi v konfliktu najbolje vesta, kaj je za vsako od njiju najboljše in najbolj pravično.

MEDIATOR je oseba:

 • ki vodi proces mediacije
 • ki udeležencem, ki imajo konflikt, pomaga pri medsebojnem pogovoru,
 • ki je nepristranska in nevtralna, kar pomeni, da ne išče rešitev namesto udeležencev v sporu in jim ne svetuje glede razrešitve problema,
 • s pomočjo katerega udeleženci sami poiščejo rešitev, ki ustreza vsem vpletenim.
 • spodbuja pozitivno komunikacijo,
 • uči mladostnike sprejemanja odgovornosti,
 • učence spodbuja k mirnemu reševanju konfliktov,
 • veča socialno opremljenost mladih,
 • krepi pozitivno samopodobo,
 • spodbuja osebnostno rast in razvoj,
 • zmanjšuje nasilnost in agresijo,
 • uči in osvešča o pomembnih družbenih vrednotah. 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA Je proces, pri katerem sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do spora. Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo rešiti na miren in strpen način. Pri tem jima kot mediator pomaga tretji, nevtralni vrstnik. Proces mediacije je v celoti v rokah učencev. Izvajajo ga učenci za učence. Proces mediacije se šteje kot uspešen, če učenca ob koncu čutita zadovoljstvo nad rešitvijo in če sta se iz nastale situacije naučila kaj uporabnega za svoje življenje; če je mogoče zaznati moralno in osebnostno rast.

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 22.07.2012
Datum konca dogodka: 22.07.2012