<< Nazaj na seznam dogodkov
27/10/2015
Kaj naj storim, če ...

school_kids_group

Prav vsak ima kdaj slab dan ali pa naleti na težave, ki se mu zdijo prav tisti trenutek nerešljive. Pomembno je, da se svojega problema zavemo in ga želimo rešiti. Večina težav se najhitreje in najučinkoviteje razreši tako, da poiščemo osebo, ki ji lahko zaupamo, ali pa osebo, zaradi katere menimo, da je določen problem nastal, ter se z njo skušamo tudi pogovoriti. Velikokrat že kratek, kulturen pogovor razreši težave. Žaljenje, vpitje in nervoza ne rešijo problema, ga le še poglabljajo.

Torej, kaj naj storim, če:

... SE NE POČUTIM DOBRO ALI ZBOLIM Po končani učni uri poišči svojega razrednika ali pojdi k svetovalni delavki. Kratke slabosti ponavadi hitro minejo. Če ti je zelo slabo, se ulezi, sošolci pa naj poiščejo razrednika ali dežurnega učitelja. Razrednik bo poklical starše, ki bodo prišli pote, sam pa domov ne smeš iti, ker je to lahko nevarno.

... DOBIM SLABŠO OCENO Vsak lahko dobi slabšo oceno od tiste, ki jo je pričakoval. Učitelj ti bo prav rad povedal vzroke za slabšo oceno in če ga boš poslušal, boš dobil tudi napotke za nadaljnje delo. Če je potrebno, prosi učitelja, da te vključi v dopolnilni pouk.

... NE MOREM TELOVADITI Pojasni svojemu učitelju vzroke, zakaj ne moreš telovaditi. Če bodo vzroki opravičeni in ne samo trenutna "muhica", potem te bo učitelj ustrezno zaposlil z drugimi nalogami. V vsakem primeru pa so učitelji športa dovolj usposobljeni, da ti pomagajo z nasveti, če ne moreš telovaditi zaradi zdravstvenih razlogov.

… NIMAM S SEBOJ NAROČENIH PRIPOMOČKOV ZA DELO Na začetku ure obvesti učitelja. Če se ti je prvič zgodilo, da si kaj pozabil, ne bo težav, če pa se ti pogosto dogaja, da pozabljaš prinašati pripomočke - opremo, potem nekaj ni v redu. Na listič si napiši, kaj moraš zjutraj prinesti v šolo. V kolikor pa namenoma pozabljaš na svoje obveznosti, potem boš seveda imel težave. Nevestno delo in prihajanje k pouku brez pripomočkov je lahko eden izmed kriterijev za določanje ocene. Poglej pravilnik o ocenjevanju in napredovanju!

… NISEM IZPOLNIL OBVEZNOSTI (DOMAČE NALOGE) Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med osnovne obveznosti vsakega učenca. Z izdelovanjem domačih nalog v različnih oblikah se predvsem dodatno urimo in vadimo. Največkrat že samostojno in pravilno izdelovanje domačih nalog pomaga k boljšemu razumevanju učne snovi. Bodi vztrajen, trud je kmalu poplačan.

… SE NE RAZUMEM S SOŠOLCEM/KO Med ljudmi bi morali biti vseskozi primerni odnosi. Drug do drugega moramo biti spoštljivi. Vendar se včasih dogodi, da pride do nesporazumov ali česa še hujšega. Ne pusti se izzvati in skušaj se pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se za nekaj časa odmakneš in nov dan prinese nova spoznanja. Pri odpravljanju nesporazumov ti lahko pomagajo tisti sošolci, s katerimi se dobro razumeš . Včasih pomaga tudi razrednik, a je bolje, da medsebojne probleme rešite sami. Nikar pa ne posegaj po fizični sili, še posebno, če si močnejši.

... IZGUBIM SVOJO LASTNINO Takoj prijavi svojo izgubo razredniku in v tajništvu šole. Dosedanje izkušnje kažejo, da se veliko stvari že kmalu najde. Morda ti kdo namenoma skriva tvoje stvari. Pogovori se s sošolcem in, če je potrebno, pokliči na pomoč razrednika. Vse, kar na šoli najdemo, shranimo v posebne prostore. Vprašaj o tem učitelje, hišnika ali čistilko. Ne nosi v šolo dragih osebnih predmetov (ure, drage verižice, zaponke, zlate prstane, drage instrumente).

… PRI KOSILU NIMAM MIRU Sošolce oziroma tistega, ki te pri uživanju hrane moti, opozori in mu prijateljsko povej, da želiš uživati v hrani. V primeru, da tvojega nasveta ne upošteva, in grdo ravna s hrano, obvesti dežurne učitelje v jedilnici. V skrajnem primeru se presedi in mirno nadaljuj z uživanjem hrane.

… ŽELIM POKLICATI STARŠE, ŽELIM TELEFONIRATI V nujnih primerih ti bomo pomagali v tajništvu. V prostorih uprave šole lahko uporabiš tudi svoj telefon.

… ME JE STRAH PREVERJANJA IN OCENJEVANJA Vsakega je strah preverjanja, včasih učitelja še bolj kot tebe. Če si opravil vse potrebne naloge in si sledil razlagi učiteljev, potem bo strah ob prvih odgovorih hitro minil. Seveda pa so tudi primeri, da nisi dovolj pripravljen za preverjanje in najbolje je, da to učitelju takoj poveš in ga vljudno poprosiš, da ti pomaga.

… ME NADLEGUJEJO SOŠOLCI Opozori sošolce, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbližjo odraslo osebo. Če odraslih ni, ostani kar najbolj miren in ne poslabšuj situacije z izzivanjem. Ko se sošolci ali sovrstniki, ki so te nadlegovali, oddaljijo, poišči pomoč pri starših ali razredniku. Prav tako ti bodo rade pomagale delavke svetovalne službe.

… ME NADLEGUJEJO ODRASLI Če moreš, se odstrani ali celo pobegni. Poišči pomoč staršev, učiteljev, policije.

… SE NE RAZUMEM S POSAMEZNIM UČITELJEM/ICO Najprej se skušaj pogovoriti s tem učiteljem, učiteljico. Skoraj ni primerov, da se učenec in učitelj ne bi pogovorila o medsebojnem nerazumevanju, samo lepa beseda mora biti v mislih in na ustih. Če ne gre, ti bo pomagal razrednik.

… IMAM TEŽAVE PRI GOVORU Na šoli imamo šolsko svetovalno službo, ki bo tebe in starše napotila do logopeda. S pridnostjo in ob izvajanju posebnih vaj se težave govora hitro odpravijo.

… NE RAZUMEM RAZLAGE Takoj dvigni roko in učitelju povej, da razlage ne razumeš. Gotovo ti bo razložil še enkrat oziroma ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku.

… UGOTOVIM NEPRAVILNOSTI, KI JIH POČNEJO DRUGI SOŠOLCI Sošolce oziroma tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu prijateljsko svetuj. V primeru, da sošolec ne upošteva tvojega nasveta, povzroča pa škodo ali počenja stvari, ki so nevarne, poišči dežurnega učitelja ali delavca v šolski upravi.

… ŽELIM PREŽIVETI NEKAJ DNI S STARŠI V ČASU, KO JE POUK Starši morajo pisno obvestiti tvojega razrednika, razredničarko. Le- ta ti bo posredoval/a odgovor v tednu dni. … SEM POŠKODOVAL OPREMO O tem obvesti razrednika in hišnika. Če je bila oprema namenoma poškodovana, bodo morali starši poravnati vse stroške. … SEM UŽALIL/A NEKOGA Ni boljšega kot takojšnje opravičilo. Vse, kar storiš kasneje, ima manjšo veljavo. ... SEM ZAMUDIL/A K POUKU Odloži obleko in obutev ter se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali sošolci. Ne čakaj pred učilnico!

… MI KDO PONUJA CIGARETE, MAMILA Nikar, pa čeprav je ponudba mamljiva in zastonj. Prvič, ko poskusiš, si "gospod", petič že "suženj". Poišči pomoč, svetovalni delavci ti bodo znali svetovati in tvojo skrivnost bodo varovali.

… SE ŽELIM VKLJUČITI V NEKO DEJAVNOST NA ŠOLI Poišči dodatne informacije v prostorih uprave, kjer so na posebni polici tudi informativni lističi. Na šoli pa imamo tudi pestro izbiro interesnih dejavnosti.

… ŽELIM DOBITI INFORMACIJE O DELU NA ŠOLI Aktualne informacije najdeš na oglasnih deskah in na spletni strani šole.

… ŽELIM DRUGE OBVESTITI O SVOJEM DELU IN DOSEŽKIH Odlična misel. Vse premalo druge obveščamo o tem, kaj smo sami storili ali dosegli. Res je, da ni lepo, če se hvalim na vse pretege, škoda pa je, če drugih ne informiramo o svojih dosežkih. Torej z uspehi sproti seznanjaj razrednika ali učitelja ustreznega predmeta. Prav tako bomo veseli tvojega obiska v upravi in šolski svetovalni službi.

... NE MOREM PRITI NA TEKMOVANJE Takoj o tem obvesti svojega učitelja, trenerja oziroma mentorja. Pokliči po telefonu, pridi osebno ali pošlji sporočilo po sošolcu/ki. V slednjem primeru se moraš nato ob prvi priložnosti osebno opravičiti učitelju oziroma osebi, ki te je čakala.

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 27.10.2015
Datum konca dogodka: 27.10.2015