<< Nazaj na seznam dogodkov
21/09/2022
Kako sporočati pobude, reševati konflikte ali težave

Pri vsakodnevnih težavah ali konfliktih, za katere ocenite, da jih morate razrešiti starši, upoštevajte postopnost reševanja problemov:

  1. najprej se obrnite na RAZREDNIKA, OZIROMA UČITELJA PREDMETA,
  2. če dogovor/razgovor ni uspešen, se obrnite na ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO,
  3. v primeru, da se izkaže potreba po nadaljnjem reševanju problema, se obrnite na RAVNATELJICO, pri kateri organiziramo skupno srečanje staršev, učitelja in šolske svetovalne delavke.

Ne glede na katerem nivoju se razrešujejo težave ali konflikti, je potrebno, da se sprejeti dogovori spremljajo in preverja njihovo uresničevanje.

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 21.09.2022
Datum konca dogodka: