<< Nazaj na seznam dogodkov
06/10/2023
Splošne informacije šolske svetovalne službe

Svetujemo učencem in staršem ter sodelujemo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

S predšolskimi otroci in njihovimi starši se srečamo že v vrtcu in pri vpisu v šolo. V vrtcu jih obiščemo pri njihovih aktivnostih. Zbiramo podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujemo oddelke prvega razreda. Spremljamo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. Vsem otrokom, ki imajo učne težave, pomagamo s korektivnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami - SUT.

Vodimo poklicno orientacijo na predmetni stopnji. Največ pozornosti posvečamo učencem 8. in 9. razreda, kjer poteka intenzivno poklicno informiranje in svetovanje ter pomoč pri vključitvi pri vpisu v srednje šole. Pri svojem delu skrbimo za nadarjene učence.

 

socialna delavka Marjana Bajc,  e-pošta

pedagoginja Mojca Gregorin, e-pošta

telefon: (01) 360 12 23

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 06.10.2023
Datum konca dogodka: 06.10.2023