Šolske potrebščine

šolsko leto 2024/2025

potrebščine

Spoštovani starši!

V sodelovanju z učitelji smo pripravili seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu.

Učencem 1., 2. in 3. razredov nakup delovnih zvezkov financira MIZŠ, zato jih bo zanje nabavila šola, dobijo pa jih v začetku septembra.

Učbenike si učenci od 2. do 9. razreda brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada. Za učbeniški sklad ni potrebno oddati naročilnice, saj šola vse učence smatra za uporabnike. Le v primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike, izpolnite izjavo, ki jo lastnoročno podpišete in oddate upravljavki učbeniškega sklada.

Poskrbite, da bodo učbeniki, ki jih bodo učenci prejeli za naslednje šolsko leto, zaviti in bodo vaši otroci zanje lepo skrbeli, saj bo v primeru, da otrok izgubi ali poškoduje učbenik, tega  potrebno nadomestiti z drugim ali plačati odškodnino.

Pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin upoštevajte šolski seznam. Za pravilnost podatkov na naročilnicah posameznih knjigarn šola ne odgovarja.upravljavka učbeniškega sklada Zvonka Španger                                                                              ravnateljica Sonja Bregar Mazzini   

 

Seznami šolskih potrebščin po razredih:

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

 

Če ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada izpolnite IZJAVO.