Otroški parlament na naši šoli polno živi in je zelo aktiven. V letošnjem šolskem letu smo bili s ponosom gostitelji regijskega zasedanja, ki so se ga udeležili predstavniki iz osnovnih šol Ljubljane in okolice. Tokrat dveletna tema Šolstvo in šolski sistem je prodrla v vse celice učenčevega razmišljanja in burne razprave so bile značilne tako za območno zasedanje, kot tudi za regijsko.

V uvodnem delu smo gostili gospoda župana, Franca Setnikarja in predstavnika urada Varuha človekovih pravic, gospoda Toneta Dolčiča. Povedala sta nekaj vzpodbudnih besed in skupaj z g. ravnateljem, Viljemom Kovačičem z veseljem poslušala poročila iz območnih zasedanj.
Nato so se učenci razdelili v tri skupine, v katerih so sestavili sklepe, ki si šli v parlamentarnem delu na glasovanje. Moderacijo skupin so prevzeli učenci naše šole Nina Smole, Katja Plevnik, Ana Buh, Lucija Šenk, Neli Schwarzmann in Matevž Kastelic, ki je bil tudi predsednik zasedanja. V skupinah so razpravljali o temah z naslovi Moja sanjska šola, Moja pričakovanja do… in Ocena ali znanje? Kaj je zame uspeh.

Na plenarnem zasedanju so predali sklepe vsem udeležencem. Na glasovanje so dali veliko sklepov, večino pa so dobili samo trije:
– predmeti, ki niso v 9. razredu naj ne bodo v NPZ,
– če učencu ni všeč pisna ocena, jo lahko nadoknadi z ustno v teku enega tedna,
– razredna ura 1x na teden s predpisano vsebino.

Sklepi, ki so bili predlagani pa so bili naslednji:
– krajši testi
– pri predmetih, ki zahtevajo talent bi morali ocenjevati trud in ne končnega izdelka,
– računalništvo kot obvezen predmet,
– ocene za vedenje,
– učitelji bi morali biti varni pred sodno obravnavo,
– ekonomija in kultura bi bile obvezne vsebine,
– obvezna izobraževanja za učitelje.

Čas je hitro minil, razprava je bila burna in vsak je zagovarjal svoje mnenje. Na koncu smo ugotovili, da je predloge lahko dati, težje pa je biti sklepčen pri srejemanju sklepov. Poslovili smo se v pričakovanju naconalnega otroškega parlamenta v državnem zboru v Ljubljani, kjer bomo naše ugotovitve predali pomembnim politikom slovenskega političnega prostora.

Ksenija Pišljar