Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šol. leto 2016/2017

Spoštovani starši in učenci!

V spodnjih dokumentih najdete vse informacije  o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2016/2017, njihove opise in način prijave na izbirne predmete.