OBVESTILO O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2010. Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih: - v sredo, 10.2.2016, od 7.15 do 17.15 - v četrtek, 11.2.2016, od 7.15 do 17.15

Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec (šolska svetovalna delavka) in  Viljem Kovačič (ravnatelj)

vpis prvi razred