Debatni klub na OŠ Dobrova

Letošnje šolsko leto je bilo na področju debate na OŠ Dobrova zelo bogato. Debatne turnirje organizira zavod Za in proti, ki je nevladna, neprofitna organizacija. So koordinatorji programa na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni. Njihova naloga je spodbujati mlade h kritičnemu razmišljanju, prav tako pa organizirajo tudi delavnice o debati in kritičnem razmišljanju. Udeležili smo se štirih turnirjev. Prvi turnir je bil na II. OŠ Celje, kjer smo imeli tudi delavnice za nove debaterje. Takrat smo formirali dve ekipi OŠ Dobrove, s katerima smo decembra obiskali impromptu turnir na OŠ Maksa Pečarja v Črnučah. Na tem turnirju je naš debater Matevž Kastelic zasedel prvo mesto, kar pomeni, da je zmagovalec impromptu državnega debatnega turnirja za šolsko leto 2017–2018. V Mariboru smo z eno ekipo debatirali januarja na debatno trditev: »Ljudem, ki večkrat uporabijo sovražni govor v sporočilih na družabnih omrežjih, bi morali zapreti dostop do uporabniških računov.« Državni debatni turnir smo zaključili z dvema ekipama v Domžalah, kjer je Matevž Kastelic (med več kot 100 debaterkami in debaterji ) osvojil 2. mesto, Nina Smole pa 7. mesto. Zadnji, državni debatni turnir je bil v znamenju okolja, saj je bila debatna trditev: »Podpiramo prepoved uporabe plastičnih vrečk.« Navdušeni debaterji smo zaključili leto z nekaj lovorikami in novimi izkušnjami, ki jih bomo s pridom uporabljali v svojem življenju, saj bomo znali zastopati svoja stališča in argumentirati svoje odločitve. Veselimo se naslednjega šolskega leta in izzivov, ki nam jih bodo ponudili turnirji. Mentorica debatnega kluba: Ksenija Pišljar