Spoštovani starši!

V sodelovanju z učitelji smo pripravili seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu.

Šola bo tudi v prihajajočem letu omogočala brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od 2. do 9. razreda.

NOVO: Za učbeniški sklad ni potrebno oddati naročilnice, saj šola vse učence smatra za uporabnike. Le v primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolnite izjavoki jo lastnoročno podpišete in vrnete upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do ponedeljka, 15. junija 2020.

Poskrbite, da bodo učbeniki zaviti in bodo vaši otroci zanje lepo skrbeli, saj bo v primeru, da otrok izgubi ali poškoduje učbenik, tega  potrebno nadomestiti z drugim ali plačati odškodnino.

Upravljavka učbeniškega sklada Zvonka Španger                                                                   

ravnatelj Viljem Kovačič