ZDRAVA ŠOLA - IZOBRAŽEVALNA PREDSTAVA

V torek, 12.6.2018, nas je obiskal igralec gospod Aleš Kolar, ki je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavil osnove varnosti in zdravja pri delu za učence. Učenci 1. triade so si ogledali predstavo z naslovom »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«, na kateri so bili predstavljeni piktogrami za označevanje nevarnih snovi, nevarnosti, povezane z uporabo nevarnih snovi ter varno rokovanje z nevarnimi snovmi. Učenci 2. triade so si ogledali predstavo z naslovom »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo«, na kateri so bili seznanjeni o preprečevanju zdrsov in padcev, o pravilnem načinu dvigovanja težkih predmetov, varni uporabi lestve, pravilnem ravnanju z ostrimi predmeti in vnetljivimi tekočinami ter škodljivosti hrupa.