Obveščamo vas, da bomo na šoli izvedli akcijo zbiranja starega papirja in sicer od TORKA, 22. 10. 2019 do ČETRTKA, 24. 10. 2019.
Sredstva, ki jih bomo dobili s prodajo zbranega papirja, bodo namenjena učencem 6. razreda za ZIMSKO ŠOLO V NARAVI.