UČENCI PRVE TRIADE NA ŠMARNI GORI

Za prvi športni dan smo letos izbrali pohod na Šmarno goro. Drugošolci in tretješolci so goro osvojili v torek, 17. 9. 2019. Pohod je potekal v sončnem vremenu in prijetnem vzdušju. Prvošolci so se na pohod podali v sredo,25. 9. 2019. Megla v nižini ni pokvarila sproščenega vzdušja. Z vrha pa smo lahko opazovali »megleno morje« ljubljanske kotline. Športni dan smo vsi uspešno in zadovoljno opravili. Andreja Mutec