Turizmu pomaga lastna glava - srebrno priznanje

Tudi v letošnjem šolskem letu smo z učenci Osnovne šole Dobrova sodelovali pri projektu Turizmu pomaga lastna glava in prejeli srebrno priznanje. Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. V okviru tega projekta je bila v letošnjem šolskem letu razpisana zanimiva tema – Zeleni turizem. Glede na to da naš kraj leži v predmestju glavnega mesta, šola z okolico pa je na hribu čudovito zlita z naravo, smo se odločili, da gremo vzporedno s trendi, ki zahtevajo nove pristope k učenju, zato si želimo postaviti hišico na višini, ki bi bila urejena kot učilnica na prostem. K projektu smo pristopili resno. Zaprosili smo za izris projekta in dobili osnutek, ki ga razvijamo. Za sodelovanje smo prosili tako projektante kot tudi izvajalce. Že četrtič smo svojo projektno nalogo predstavili na turistični tržnici v Mercator centru v Šiški. Za potrebe predstavitve na tržnici je naš učenec Maks Repar izdelal pravo maketo hišice. Za njegov trud se mu zahvaljujemo. Menimo, da bi bila hišica pod zvezdami uporabna za celo vrsto različnih projektov in tržno zanimiva za bližnjo in daljno okolico, saj v okolici Ljubljane takega objekta nimamo. Želimo si, da bi projekt nekoč tudi v resnici izpeljali in bi naša "sanjska hišica" dobila prostor v okolici šole. Karin Veber

IMG_7319