TEHNIŠKI DAN - IZDELEK IZ LESA

Leto je naokoli in v 1. triadi smo ponovno dočakali dan zabijanja (pa ne »kolov«), sestavljanja, lepljenja, igranja … Vsak učenec je sestavili svoj izdelek iz lesa. Prvošolci so sestavili dinozavra Dina in mavrično vrtavko, drugošolci lokomotivo z vagonom, tretješolci pa že nekoliko zahtevnejši dvojni kozolec. Pri vsem tem se je vsak posameznik preizkusil v branju načrtov, uporabi orodja in risanju preproste skice izdelka. Drugošolci pa so se seznanili tudi z zgodovino in razvojem prometa. Tadeja Prašnikar