Projekti

Naši učitelji stalno iščejo nove poti in načine dela z učenci.
Ustvarjanje projektov je postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri učencih.

projekti splosno

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 • E-Twinning
 • Mars
 • Naša mala knjižnica
 • Neon
 • Pasavček
 • Pišemo apele
 • Pokončna drža
 • Simbioza
 • Spirit
 • Spodbujamo prijateljstvo
 • Športna šola
 • Teden pisanja na roko
 • Ti meni danes, jaz tebi jutri
 • Varno s Soncem
 • Varno na kolesu
 • Varna pot v vrtec in šolo
 • Živim zdravo
 • Za otroški nasmeh
 • Otroci za otroke

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.