Prehod mladih na trg dela

Si dijak ali študent s posebnimi potrebami, mlajši od 29 let? Meniš, da boš imeli pri prehodu iz izobraževanja na trg dela težave? Se želiš že v času študija dobro pripraviti na prehod v zaposlitev? Prehod mladih je projekt, katerega cilj je reševanje problematike nezaposlenih mladih s posebnimi potrebami. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcev opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki so kadarkoli v času osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja prejeli odločbo Zavoda RS za šolstvo in imajo:
 • motnje v duševnem razvoju,
 • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
 • gluhoto in naglušnost,
 • govorno-jezikovne motnje,
 • gibalno oviranost,
 • dolgotrajno bolezen,
 • avtistične motnje ter
 • čustvene in vedenjske motnje,
za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju, na podlagi česar bodo upravičeni do statusa invalida. Vključitev dijakov in študentov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v projekt ni mogoča. Ključni cilji projekta Prehod mladih so:
 • pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela,
 • spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
 • vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.
Več informacij o projektu najdeš tukaj.