Pozitivec & Pozitivka razreda

projekti

Izbor pozitivcev se izvaja celo šolsko leto po znanih kriterijih, razglašeni pa so na podlagi glasovnic učencev in mnenj učiteljev v mesecu aprilu tekočega šolskega leta.