Pasavčkove delavnice

Zaposleni v OŠ Dobrova se zavedamo, da je zelo pomembno vzgajati otroke v odgovorne državljane. Svoj del odgovornosti morajo otroci sprejeti tudi, ko se vključujejo v promet, pa naj si bodo to kot pešci, kolesarji ali sopotniki v avtomobilu. Otroka je potrebno na samostojno sodelovanje v prometu temeljito pripraviti, preko prometnih iger, zloženk, vaj na igrišču, didaktičnih iger … vendar pa so najpomembnejše vaje prav v samem prometu, kjer moramo biti odrasli otroku ne samo učitelj, ampak tudi dober zgled. Pri vsem tem vestno sodelujemo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova-Polhov Gradec.

V okviru sodelovanja v projektu Pasavček smo v četrtek, 31. 3. 2016, organizirali Pasavčkove delavnice, kjer je na začetku g. Stane Dvanajščak (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova-Polhov Gradec) starše in otroke seznanil s pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in s pravilnim ravnanjem v prometu. Za tem smo si ogledali demonstracijo pravilnega pripenjanja varnostnih pasov in se preizkusili v pripenjanju varnostnih pasov. Učenci so si izdelali naglavni trak z izbranim udeležencem v prometu (avto, kolo, pešec, avtobus), ki so ga kasneje uporabili na poligonu. Nekaj staršev je pomagalo pri postavitvi poligona, v katerem so se preizkusili učenci s svojimi izbranimi »udeleženci« v prometu. Pri tem je bilo potrebno upoštevati prav vse znake in cestno prometne predpise. Vzporedno z delavnicami je potekala tudi razstava likovnih del učencev na temo promet. Ves čas delavnic je bila možnost, da so se starši o svojih dilemah in vprašanjih strokovno pogovorili z g. Stanetom Dvanajščakom, ki je prijazno odgovoril na vsa vprašanja in pojasnil vse dileme. Tadeja Prašnikar

pasavcek 3 pasavcek 2

pasavcek 1