OBVESTILO O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2014. Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih: - v ponedeljek, 10.2.2020, od 7.15 do 17.00 (od črke A do N) - v sredo, 12.2.2020, od 7.15 do 17.00 (od črke O do Ž) Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred. DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA! Petra Prevec, šolska svetovalna delavka,  in Viljem Kovačič, ravnatelj