Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2013.

Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih:

  • v torek, 19.2.2019, od 7.15-17.00 (od črke A do M)
  • v četrtek, 21.2.2019, od 7.15-17.00 (od črke N do Ž)

Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec (šolska svetovalna delavka ) in Viljem Kovačič (ravnatelj)