Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2012.

Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih:

  • v ponedeljek, 12.2.2018, od 7.15 do 17.00 (od črke A do K)
  • v četrtek, 15.2.2018, od 7.15 do 17.00 (od črke M do Ž)

Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec, šolska svetovalna delavka
Viljem Kovačič, ravnatelj