OBVESTILO O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

going-to-school-icon

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2009.

Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih:

  • v torek, 10.2.2015, od 7.15-17.15
  • v četrtek, 12.2.2015, od 7.15-17.15
Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec, šolska svetovalna delavka

Viljem Kovačič, ravnatelj