Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci!

Pred nami je novo šolsko leto, ki se začenja drugače kot smo bili vajeni vsa leta nazaj. Organizacija in delo v šoli in vrtcu bosta v šolskem letu, ki prihaja, vsekakor še morala slediti epidemiološki sliki razširjenosti novega korona virusa COVID-19. Prav zato je zelo pomembno, kako bomo učencem/otrokom na primeren način sporočili morebiten pojav okužbe na šoli ali v vrtcu. V ta namen je UNICEF pripravil PRIPOROČILA, ki jih najdete tukaj.
Vsem želim lep, miren in uspešen tako začetek kot konec šolskega leta 2020/2021.

ravnatelj Viljem Kovačič