Tudi letos je objavljen Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2017, tako v Našem časopisu, kot tudi na spletni strani občine.

Predmet razpisa:

  • subvencioniranje šole v naravi osnovnošolcem v šolskem letu 2017/18 (zimske šole v naravi za učence 6. razreda Osnovne šole Dobrova in učence 6. razreda Osnovne šole Polhov Gradec ter poletne šole v naravi za učence 4. razreda Osnovne šole Dobrova in učence 5. razreda Osnovne šole Polhov Gradec);
  • subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin osnovnošolcem v šolskem letu 2017/18;
  • subvencioniranje šolske prehrane osnovnošolcem v šolskem letu 2017/18;
  • kritje drugih stroškov in izdatkov z namenom premostitve trenutne materialne ogroženosti v letu 2017.

Rok za oddajo vlog: 31. maj 2017