Hišica pod zvezdami

Ob naši šoli že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi popestrili šolsko okolico in hkrati dodali zanimiv, inovativen izkustveni učni prostor za otroke na prostem, mesto za spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnin in procesov v naravi.

Pobuda za učilnico je prišla s strani učenk in mentoric, ki sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava, na temo Zeleni turizem. Prostor, kjer bomo to idejo izvedli, se nahaja tik ob šoli, točneje za telovadnico ob atletskem igrišču.

Z vidika razpoložljivosti prostora ideja o ureditvi učilnice sovpada tudi z načrti Občine Dobrova – Polhov Gradec, ki želi v prihodnosti (prav tako na našo pobudo) v smeri proti Vrhem speljati učno pot in morda kasneje tudi razgledni stolp na vrhu hriba Vrhe, ki je priljubljena planinska pot. Začetek učne poti, ki bi bila opremljena tudi z nalogami povezanimi z okolico, bi bil pri hišici pod zvezdami.

Za izvedbo hišice potrebujemo določena denarna in materialna sredstva, ki jih pa kot vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je odvisna od javnega denarja, nimamo oziroma z njimi ne razpolagamo. Zato smo se odločili, da bomo izvedli donatorsko akcijo. V njo bomo vključili vse naše poslovne partnerje in posameznike, hkrati se obračamo tudi na vse, ki vam je ta ideja všeč, da nam po svoji moči pomagate materialno ali denarno. V kolikor si v teh časih lahko privoščite denarno donacijo, bi se vam zanjo zahvalili na posebni tabli, kjer bodo našteti vsi donatorji, in sicer kot podjetje ali posameznik:

  • bronasti donator – od 20 do 50 EUR
  • srebrni donator – od 51 do 100 EUR
  • zlati donator – od 101 EUR navzgor

Sredstva nakažite na TR šole SI56 0122 1603 0648 907, s sklicem SI00 2902 in pripisom Za hišico pod zvezdami na Dobrovi. V kolikor nam boste lahko pomagali materialno (les, zaščitni premazi za les, kritina …), nam to sporočite na elektronski naslov šole: o-dobrova.lj@guest.arnes.si. Zapišite, s čim bi lahko pomagali, ter zraven pripišite še svoje podatke (ni obvezno).

V kolikor nam boste lahko po svojih močeh na kakršenkoli način pomagali, se vam v imenu učencev in delavcev šole, kakor tudi v svojem lastnem imenu, zahvaljujem za vašo pomoč in prispevek.

mentorica Ksenija Pišljar