S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da našemu šolskemu skladu namenite del dohodnine. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za programe dela z nadarjenimi učenci in nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Donacija je zelo enostavna. Šolskemu skladu lahko namenite del dohodnine na več različnih načinov in sicer tako, da:
 – Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.

– Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 13274546 in vpišete odstotek 0,3.

– Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

PRISPEVKE LAHKO NAKAŽETE TUDI NA:

Tekoči račun sklada: 01221-6030648907

Sklic za nakazilo donacij Šolskemu skladu: 00-292400

V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višina ni pomembna, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

PREJEMNIK: OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova
IBAN prejemnika: SI56 0122 1603 0648 907
SKLIC: SI00 292400
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: Donacija – prispevek v šolski sklad

Za vsak prispevek se vnaprej lepo zahvaljujemo!

                                                                  Šolski sklad OŠ Dobrova