Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino, starše in učitelje

Spoštovani!

Slovenska podjetja bodo v četrtek, 26. novembra 2015, odprla svoja vrata za učence, starše in učitelje osnovnih šol. Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodoma RS za zaposlovanje in šolstvo . Namen te akcije je približati poklice, ki so manj vidni in znani, mladim in njihovim staršem. V gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. Ohranile so se predstave o zelo težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela. S tehnološkim razvojem se spreminjajo procesi dela, spreminjajo se delovna mesta in večajo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju. Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o vpisu v srednješolske programe. Pri vsakem odločanju velja, da je osnova za dobro odločitev ta, da imamo dovolj ustreznih informacij. Učencem in staršem želimo ponuditi možnost, da pridobite čim več informacij o poklicih, delovnih pogojih in načrtih podjetij v vašem okolju. Čas bo tudi za vprašanja obiskovalcev. Podjetja bodo odprla svoja vrata 26. novembra 2015, ob 16. uri, tako da boste učence na ogled podjetja lahko pospremili starši. Podrobnejše informacije o projektu in dostop do prijavne aplikacije bodo na voljo na spletnih straneh:

Za uspešno organizacijo obiska potrebujemo število udeležencev za podjetje, ki ga želite obiskati. Do 23. novembra 2015 se prijavite preko spletne aplikacije, katero podjetje boste obiskali. Lep pozdrav!

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE