comenius logo

http://healthyeuropeancitizen.blogspot.com/

Naša šola se je okviru razpisa za program Vseživljenjsko učenje 2012 uspešno uvrstila v program Comenius šolska partnerstva. Naslov večstranskega projekta je »Healthy European Citizen (H.E.C)«. V skupnem projektu sodeluje 6 osnovnih šol iz 6 držav:

Projekt »Healthy European Citizen (H.E.C)« je namenjen učencem od 3 do 12 let, z njim želimo podpirati zdravo šolanje. S tem projektom si bomo lahko šole iz različnih držav z različnimi kulturami izmenjevale izkušnje na tem področju.
V projektu bodo učenci obdelovali temo zdravje s celotnega vidika, kot je npr. zdrava prehrana, gibanje, ustna higiena, itd. Poskušali bomo uvesti aktivnosti, ki naj bi postale del vsakdanjega življenja v evropski šoli.
Skupni projekt se je že začel odvijati 1.8.2012 in bo trajal do 31.7.2014.
V prvem letu sodelovanja bo poudarek na zdravi prehrani, ustni higieni in obnašanju v času kosila. V drugem letu pa bo poudarek na gibanju, prvi pomoči, sprostitvi in preventivi sončnega in telefonskega sevanja.
Vse aktivnosti so namenjene tudi utrjevanju angleščine kot tujega jezika v vseh sodelujočih šolah, z učenjem izrazov in besedišča povezanim s tematiko projekta.
Zadali smo si že prvo nalogo. V mesecu oktobru bodo učenci vsake šole risali logo projekta. Risba ali slika naj vsebuje nekaj v povezavi s športom, zdravo prehrano, zdravimi prehranjevalnimi navadami, zaščito pred sončnim sevanjem ipd. , hkrati pa mora risba vsebovati tudi nekaj evropskega duha. Najboljšo risbo bomo v novembru na skupnem srečanju članic izbrali kot logo celotnega projekta.
Začeli bomo tudi s skupnim natečajem v izdelovanju domače živali (ljubljenčka-pet). Učenci bodo izdelovali domače živali doma, v sodelovanju z družino. Uporabijo lahko katerikoli material in izdelajo kateregakoli domačega ljubljenčka.

 

Katarina Rožmanec

1. Naši izdelki potujejo v Španijo

2. Truffles

3. Oglejte si Blog – Comenius

 

V projektu smo si izmenjali recepte, ki jih prilagamo, da jih boste lahko tudi sami preizkusili.

ŠPANSKI RECEPTI

GRŠKI RECEPTI

NEMŠKI RECEPTI

POLJSKI RECEPTI

SLOVENSKI RECEPTI