Brezplačna prehrana v času pouka na daljavo

Poziv staršem k oddaji prijave za brezplačno prehrano v času pouka na daljavo osnovnošolcev in dijakov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020 obveščamo starše, da bodo v primeru pouka na daljavo vsem učencem osnovnih šol in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo. Podrobnosti prevzema obrokov in lokaciji prevzema bodo staršem sporočene naknadno.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

  • Učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
  • Upravičeni so tisti učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).
  • Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Navodila za prijavo:

  • Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šola za učence in dijake, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.
  • Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo določi občina.
  • S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Podrobnosti prevzema obrokov in lokacije prevzema bodo staršem sporočene naknadno, ko bodo šole sporočile podatke o številu obrokov.

Starši učencev osnovnih šol v občini Dobrova – Polhov Gradec se lahko na topli obrok prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo in sicer najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 15.00 ure na valerija.bozic@osdobrova.si oziroma na telefon 01 3601 220. Prevzem toplega obroka bo možen od 1. 4. 2021 dalje.

Za razumevanje se zahvaljujemo.