Naši učitelji stalno iščejo nove poti in načine dela z učenci.
Ustvarjanje projektov je postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri učencih.

ŠOLSKO LETO 2019/2020projekti splosno

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.