Najprej je prišla jesen. Potem smo učenci prvih razredov odšli do bližnjega gozda in opazovali spremembe, ki so se zgodile ob menjavi letnega časa. Kostanj, ki je ležal na tleh, nas je prav vabil, da ga naberemo. Žal pa nas je kaj hitro pregnal dež, zato so učenci nekaj kostanja prinesli tudi od doma.
Odločili smo se, da kostanj zadnji šolski dan pred jesenskimi počitnicami spečemo na šolskem dvorišču. Seveda vse skupaj ne bi bilo izvedljivo brez naših prijaznih hišnikov, ki sta pomagala pri peki.
In kako smo se imeli?

učiteljice 1. razredov